Правила казахского языка

Пысықтауыш (Обстоятельство)

Пысықтауыш деп сөйлемде іс-әрекеттің жай-күйін, сын-сипатын, мөлшерін, мезгіл-мекенін, себеп-мақсатын білдіретін тұрлаусыз мүшені атаймыз. Пысықтауыштардың сұраулары: қашан? қайда? қалай? қайтіп? не себептен? неліктен?

Обстоятельство — второстепенный член предложения, зависящий от сказуемого и обозначающий признак действия или признак другого признака. Вопросы обстоятельства: когда? где? как? почему?

Оның түрлері (Виды обстоятельств)

  1. Дара (Простые)

    Лезде ол қайта оралып от тамызды.

  2. Күрделі (Сложные)

    Таң жаңа ғана сызылып атып келе жатыр екен.

  3. Үйірлі (Составные)

    Өзі жоқта Нұрыштың қақпанына оңай түсті.


Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play