Правила казахского языка

Пысықтауыш (Обстоятельство)

Пысықтауыш деп сөйлемде іс-әрекеттің жай-күйін, сын-сипатын, мөлшерін, мезгіл-мекенін, себеп-мақсатын білдіретін тұрлаусыз мүшені атаймыз. Пысықтауыштардың сұраулары: қашан? қайда? қалай? қайтіп? не себептен? неліктен?

Обстоятельство — второстепенный член предложения, зависящий от сказуемого и обозначающий признак действия или признак другого признака. Вопросы обстоятельства: когда? где? как? почему?

Пысықтауыштар құрамына қарай:

Обстоятельства по строению различаются:

  • Дара (Простые)
    Лезде ол қайта оралып от тамызды.
  • Күрделі (Сложные)
    Таң жаңа ғана сызылып атып келе жатыр екен.
  • Үйірлі (Составные)
    Өзі жоқта Нұрыштың қақпанына оңай түсті.

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play