Правила казахского языка

Толықтауыш (Дополнение)

Толықтауыш деп сөйлемде негізінде атау мен іліктен басқа септіктің бірінде тұрып, бір мүшені заттық мағына жағынан толықтыратын тұрлаусыз мүшені атаймыз. Толықтауыш кімді? нені? кімге? неге? кімнен? неден? кімде? неде? кіммен? немен? кім (не) туралы? кім (не) жөнінде? не тақырыпты? деген сұрауларға жауап береді.

Дополнение — второстепенный член предложения, обозначает предмет или лицо, являющееся объектом действия, выраженного сказуемым, и отвечает на вопросы косвенных падежей (что? кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чём?).

Толықтауыш болатын сөз таптары

В предложении дополнение может быть выражено такими частями речи:

  1. Зат есімнен болады.
  2. Зат есім орнына қолданылған немесе заттық мағынаға ие болған есімдік, сан есім, сын есім, есімше, тұйық етістік, үстеу сөздерден болады.
  3. Туралы, жөнінде, жайында деген шылаулардың бірімен тіркесіп келген сөздер етістіктен болған мүшенің алдында келсе, толықтауыш болады.

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play