Правила казахского языка

Жалғаулар түрлері (Виды окончаний)Септік жалғау

Септік жалғау арқылы есімдер сөйлемдегі етістіктермен де, шылау сөздермен де, есімдер өзді-өздері де жалғасып әр алуан қарым-қатынасқа түседі.

Падежные окончания — окончания в казахском языке, которые являются следствием склонения существительных.

Падеж Септік Сұрақтар (вопросы) Жалғаулар (окончания) Мысал (пример)
Именительный Атау кiм? (кто?), не? (что?) Жалғауы жоқ (Нет окончания) мектеп (школа)
Родительный Ілік кiмнiң? (кого?), ненiң? (чего?) -ның/–нің, -дың/-дің, -тың/-тің мектептің (школы)
Дательный Барыс кiмге? (кому?), неге? (чему?), қайда? (куда?) -ға/-ге, -қа/-ке, -на/-не, -а/-е мектепке (школе, в школу)
Винительный Табыс кiмдi? (кого?), ненi? (что?) -ды/-ді, -ты/-ті, -ны/-ні, -н мектепті (школу)
Местный Жатыс кiмде? (у кого?), неде? (на чём? в чём?), қайда? (где?), қашан? (когда?) -да/-де, -та/-те, -нда/-нде мектепте (в школе)
Исходный Шығыс кiмнен? (от кого?), неден? (от чего?), қайдан? (от куда?) -дан/-ден, -тан/-тен, -нан/-нен мектептен (из школы)
Творительный Көмектес кiммен? (с кем?), немен? (с чем?) -мен, -бен, -пен мектеппен (школой)

Пример разбора по падежам:

Ит сөзі (Слово собака)
 • А.с. (не?) ит. Ит - ең жақсы дос!
 • І.с. (ненің?) иттің. Иттің ойыншығы еденде жатты.
 • Б.с. (неге?) итке. Мен итке сүтті бердім.
 • Т.с. (нені?) итті. Алексей көршілестік итті жақсы көреді.
 • Ж.с. (неде?) итте. Итте әдемі бір шүйке жіп бар.
 • Ш.с. (неден?) иттен. Мысық ашуын иттен алады.
 • К.с. (немен?) итпен. Ол итпен ойнайды.

Отаны сөзі (Слово Родина в 3 лице)
 • А.с. (несі?) Отаны. Оның Отаны - Қазақстан.
 • І.с. (несінің?) Отанының. Отанының табиғаты тамаша болған.
 • Б.с. (несіне?) Отанына. Ол өз Отанына ұзақ қызмет етеді.
 • Т.с. (несін?) Отанын. Борат Отанын жақсы көреді.
 • Ж.с. (несінде?) Отанында. Отанында жақсы адамдар тұрады.
 • Ш.с. (несінен?) Отанынан. Өткен жылда Арман Отанынан кетеді.
 • К.с. (несімен?) Отанымен. Ол Отанымен мақтанады.

→ Разбор: Склонение существительных ←

Көптік жалғау

Көптік жалғау — жалғанған сезіне көптік мағына беретін қосымша.

Множественное число — грамматическое число, используемое при обозначении нескольких предметов, объединённых по какому-либо признаку (однородных предметов).

дар/дер л, м, н, ң, ж, з
тар/тер қатаң дауыссыздар + б, в, г, д
лар/лер дауыстылар + й, р, у

Мысалы (Например):

 • қағаздарбумаги
 • емтихандарэкзамены
 • кiлемдерковры
 • жолдастартоварищи
 • мектептершколы
 • тауларгоры
 • үйлердома

Внимание! Окончания множественного числа не добавляются:

 1. Если существительному предшествует числительное
  (екi кiтап – две книги, он төрт күн – четырнадцать дней);
 2. Если используются слова: көп – много, аз – мало, бiраз, бiршама – немного, бiрталай – большое количество, бiрнеше – несколько и т.д.
  (аз қалам – мало ручек, көп адам – много человек);
 3. Если предметы неисчисляемые
  (май – масло, нан – хлеб, бақыт – счастье);
 4. Если в данный момент речь идёт только как о виде:
  а) племени, рода, национальности: (орыс – русские, қазақ – казахи);
  б) зверей, насекомых, растений: (түлкi – лисицы, көбелек – бабочки, шөп – травы);
  в) частей тела: (құлақ – уши, саусақ – пальцы);
  Но в другом контексте к этим же словам могут добавляться окончания множественного числа (қазақтар – казахи, шөптер – травы, саусақтар – пальцы).

→ Разбор: Окончания множественного числа ←

Тәуелдік жалғау

Тәуелдік жалғау, әдетте, бір заттың басқа бір затқа тәуелді екенін білдіретін қосымша. Негізінде зат есімге тән қосымша бола тұрса да, зат есім қызметін атқаратын, демек, субстантивтенетін (заттанатын) сөздердің барлығына да жалғана береді.

В казахском языке притяжательная форма существительных показывает принадлежность предмета.

Жақ (Лицо) Сан (Число) Есімдік (Местоимение) Жалғаулар (Окончания)
1 жақ (1 лицо) жекеше (ед.ч.) Менің ым/ім, м
2 жақ (2 лицо) жекеше (ед.ч.) Сенің ың/ің, ң
2 жақ (2 лицо ув.) жекеше (ед.ч.) Сіздің ыңыз/іңіз, ңыз/ңіз
3 жақ (3 лицо) жекеше (ед.ч.) Оның сы/сі, ы/і
1 жақ (1 лицо) көпше (мн.ч.) Біздің ымыз/іміз, мыз/міз
2 жақ (2 лицо) көпше (мн.ч.) Сендердiң К.Ж. + ың/ің
2 жақ (2 лицо ув.) көпше (мн.ч.) Сіздердің К.Ж. + ыңыз/іңіз
3 жақ (3 лицо) көпше (мн.ч.) Олардың К.Ж. + ы/і

Мысал (Пример):

Жақ (Лицо) Сан (Число) Есімдік (Местоимение) Мектеп (Школа)
1 жақ (1 лицо) жекеше (ед.ч.) Менің мектебім
2 жақ (2 лицо) жекеше (ед.ч.) Сенің мектебің
2 жақ (2 лицо ув.) жекеше (ед.ч.) Сіздің мектебіңіз
3 жақ (3 лицо) жекеше (ед.ч.) Оның мектебі
1 жақ (1 лицо) көпше (мн.ч.) Біздің мектебіміз
2 жақ (2 лицо) көпше (мн.ч.) Сендердiң мектептерің
2 жақ (2 лицо ув.) көпше (мн.ч.) Сіздердің мектептеріңіз
3 жақ (3 лицо) көпше (мн.ч.) Олардың мектептері

→ Разбор: Притяжательные окончания ←

Жіктік жалғау

Личные окончания I типа – это основные окончания, которые могут присоединятся к существительным, глаголам, прилагательным и числительным. Эти окончания используются при образовании большинства времен глагола.

Личные окончания II типа – это окончания, которые используются для образования прошедшего времени глагола и условного наклонения. Их ещё называют усечёнными личными окончаниями.

Таблица окончаний I типа:

Жақ (Лицо) Сан (Число) Есімдік (Местоимение) Жалғаулар (Окончания)
1 жақ (1 лицо) жекеше (ед.ч.) Мен мын/мiн, бын/бiн, пын/пiн
2 жақ (2 лицо) жекеше (ед.ч.) Сен сың/сiң
2 жақ (2 лицо ув.) жекеше (ед.ч.) Сіз сыз/сiз
3 жақ (3 лицо) жекеше (ед.ч.) Ол -
1 жақ (1 лицо) көпше (мн.ч.) Біз мыз/мiз, быз/бiз, пыз/пiз
2 жақ (2 лицо) көпше (мн.ч.) Сендер сыңдар/сiңдер
2 жақ (2 лицо ув.) көпше (мн.ч.) Сіздер сыздар/сiздер
3 жақ (3 лицо) көпше (мн.ч.) Олар -

Мысалы (Например):

 • Мен дәрігермін. – Я врач.
 • Мен он тоғыздамын. – Мне 19 лет.
 • Біз жақсымыз. – Мы хорошие.
 • Біз дәрігер емеспіз. – Мы не врачи.

Таблица окончаний II типа:

Жақ (Лицо) Сан (Число) Есімдік (Местоимение) Жалғаулар (Окончания)
1 жақ (1 лицо) жекеше (ед.ч.) Мен м
2 жақ (2 лицо) жекеше (ед.ч.) Сен ң
2 жақ (2 лицо ув.) жекеше (ед.ч.) Сіз ңыз/ңiз
3 жақ (3 лицо) жекеше (ед.ч.) Ол -
1 жақ (1 лицо) көпше (мн.ч.) Біз қ/к
2 жақ (2 лицо) көпше (мн.ч.) Сендер ңдар/ңдер
2 жақ (2 лицо ув.) көпше (мн.ч.) Сіздер ңыздар/ңiздер
3 жақ (3 лицо) көпше (мн.ч.) Олар -

Мысалы (Например):

 • Мен жаздым. – Я писал.
 • Бiз сабақ оқыдық. – Мы урок учили.
 • Сен диванда отырдың. – Ты на диване сидел.
 • Сендер жаптыңдар. – Вы закрыли.

→ Разбор: Личные окончания ←


Комментарии:

Комментарии   

 
#29 Alan 14.09.2023 21:47
Очень помогло
Цитировать
 
 
#28 Еу кто я 09.01.2023 21:05
Цитирую Гоха:
Цитирую инабат:
рахмет и сендер жындысындар

Сен жындысын????

Мдааа меня тоже это удивило
Цитировать
 
 
#27 кто то 12.12.2022 22:04
спасибо большое!!!!
Цитировать
 
 
#26 Рехангуль 06.06.2022 17:06
СПАСИБО АЙНАЛАЙИН
Цитировать
 
 
#25 Гоха 20.04.2022 16:54
Цитирую инабат:
рахмет и сендер жындысындар

Сен жындысын????
Цитировать
 
 
#24 Алишер 07.10.2021 17:11
Цитирую Жанат:
Спасибо, очень хороший сайт, помогает ☺

Рахmet sait xoroshi
Цитировать
 
 
#23 Жанат 07.02.2018 23:40
Спасибо, очень хороший сайт, помогает ☺
Цитировать
 
 
#22 оля 06.09.2017 17:00
рахмет большой
Цитировать
 
 
#21 надя 03.04.2017 19:09
класс оооооооо
Цитировать
 
 
#20 Милана 22.12.2016 00:16
Спасибо,вам,огр омное!! :-)
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play