Правила казахского языка

Көсемше (Деепричастие)

Негізгі қимыл, амалды білдіретін немесе оны айқындай түсіп, қосымша қимыл, амалды білдіру қызметінде жұмсалатын етістіктің түрі көсемше деп аталады.

Деепричастие — особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом.

Көсемшенің жұрнақтары (Суффиксы деепричастия)

  1. Шарт: майынша, мейінше
  2. Мезгіл: ғанша/генше, қанша/кенше
  3. Өткен шақ: ып, іп, п
  4. Осы шақ: а, е, й
  5. Мақсатты келер шақ: ғалы/гелі, қалы/келі

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play