Правила украинского языка

Займенник

Займенник — це частина мови, що вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх. Займенники, подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?

Местоимение — это часть речи, которая указывает на предметы, признаки или количество, не называя их. Местоимения, подобно существительным, прилагательным и числительным, отвечают на вопросы кто? что? какой? чей? сколько?

Розряди займенників за значенням

Розряд Опис Приклади
Особові Особові займенники вказують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття. Особові займенники змінюються за числами і відмінками; займенник він змінюється також за родами. я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
Зворотний Зворотній займенник себе вказує на того, хто виконує дію. Він не має ані роду, ані числа і називного відмінка; змінюється за відмінками. себе
Питальні Питальні займенники містять у собі запитання про особу, предмет, ознаку, кількість. що? хто? скільки? який? чий? котрий?
Відносні Відносні займенники виконують роль сполучених слів для приєднання підрядних речень до головних. Це ті ж питальні займенники, але без запитання. що, хто, скільки, який, чий, котрий
Присвійні Присвійні займенники вказують на принадлежність предмета першій, другій, третій чи будь-якій особі. мій, твій, наш, ваш; його, її, їхній, свій);
Вказівні Вказівні займенники вказують на предмет, ознаку, кількість. цей, оцей, сей, той, стільки, такий, отакий
Означальні Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку. весь, всякий, сам, кожний, самий, інший
Неозначені Неозначені займенники вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку чи кількість. абихто, абищо, будь-який, скільки-небудь
Заперечні Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, ознаки чи кількості. ніщо, ніякий, нічий, аніхто, аніщо, аніякий

Рід, число, відмінок

Рід (якщо є)
чоловічий він, котрий, мій, анічий, наш
жіночий вона, котра, моя, анічия, наша
середній воно, котре, моє, анічиє, наше
Число (якщо є)
однина весь, вся, все цей
множина всі ці
Відмінок
називний хто твій
родовий кого твого
давальний кому твоєму
знахідний кого твій (твого)
орудний ким твоїм
місцевий (на) кому, на кім (на) твоєму, твоїм
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить