Правила украинского языка

Дієприслівник

Дієприслівник — це незмінювана дієслівна форма, що виражає додаткову дію, пояснюючи в реченні основне дієслово – присудок і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

Деепричастие — это неизменяемая глагольная форма, выражающая дополнительное действие, объясняя в предложении основной глагол – сказуемое, отвечает на вопросы делая? что сделав?

Дієприслівник має ознаки дієслова і прислівника. З дієсловом він має такі спільні ознаки:

 • керує іменником або займенником (працюючи з ними; їдучі машиною);
 • утворюється від дієслівних основ (прийти – прийшовши);
 • зберігає вид того дієслова, від якого утворений (доконаний: посміхнувся – посміхнувшись; недоконаний: посміхався – посміхаючись);
 • має з дієсловом близьке значення (ідучи дорогою – йти дорогою).

З прислівником дієприслівник має такі спільні ознаки:

 • не змінюється;
 • у реченні виступає обставиною (Всі принишкли, вслухаючись у тишу).

Деепричастие имеет признаки глагола и наречия. С глаголом он имеет такие общие признаки:

 • взаимодействует с существительным или местоимением;
 • образуется от глагольных основ;
 • сохраняет вид того глагола, от которого образован;
 • имеет с глаголом близкое значение.
C наречием деепричастие имеет следующие общие признаки:
 • не изменяется;
 • в предложении выступает обстоятельством.

Інші ознаки дієприслівника

Перехідність
перехідні беручи (що?), вітаючи (кого?)
неперехідні співаючи, ідучи
Вид
доконаний взувши, передпочивши
недоконаний думаючи, ведучи
Час
минулий сказавши, бігши
теперішній киваючи, стежачи
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить