Правила украинского языка

Дієприслівник

Дієприслівник — це незмінювана дієслівна форма, що виражає додаткову дію, пояснюючи в реченні основне дієслово – присудок і відповідає на питання що роблячи? що зробивши?

Деепричастие — это неизменяемая глагольная форма, выражающая дополнительное действие, объясняя в предложении основной глагол – сказуемое, отвечает на вопросы делая? что сделав?

Дієприслівник має ознаки дієслова і прислівника. З дієсловом він має такі спільні ознаки:

 • керує іменником або займенником (працюючи з ними; їдучі машиною);
 • утворюється від дієслівних основ (прийти – прийшовши);
 • зберігає вид того дієслова, від якого утворений (доконаний: посміхнувся – посміхнувшись; недоконаний: посміхався – посміхаючись);
 • має з дієсловом близьке значення (ідучи дорогою – йти дорогою).

З прислівником дієприслівник має такі спільні ознаки:

 • не змінюється;
 • у реченні виступає обставиною (Всі принишкли, вслухаючись у тишу).

Деепричастие имеет признаки глагола и наречия. С глаголом он имеет такие общие признаки:

 • взаимодействует с существительным или местоимением;
 • образуется от глагольных основ;
 • сохраняет вид того глагола, от которого образован;
 • имеет с глаголом близкое значение.
C наречием деепричастие имеет следующие общие признаки:
 • не изменяется;
 • в предложении выступает обстоятельством.


Інші ознаки дієприслівника:

Перехідність

перехідні

беручи (що?), вітаючи (кого?)

неперехідні

співаючи, ідучи

Вид

доконаний

взувши, передпочивши

недоконаний

думаючи, ведучи

Час

минулий

сказавши, бігши

теперішній

киваючи, стежачи

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить