Правила украинского языка

Морфологічний розбір

Морфологія (від гр. morphe – «форма» і logos – «вчення») — це розділ мовознавства, який вивчає слово як частину мови.

Морфология (от гр. morphe – «форма» і logos – «учение») — это раздел науки о языке, который изучает слово как часть речи.

Морфологічний розбір — розбір, покликаний посприяти засвоєнню і систематизації ознак частин мови, їхніх граматичних категорій, виробленню міцних практичних навичок словозміни іменних слів і дієслова, підготовці до вивчення синтаксису як учення про зв'язки слів у словосполученні й реченні.

Морфологический разбор — это характеристика слова как части речи с учетом особенностей его использования.

Частини мови

В сучасній українській мові 10 частин мови:

В современном украинском языке 10 частей речи:

Назва Приклади
САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
іменник слово, вуз, завдання, Микола, Україна
прикметник золотий, залізобетонний, легенька, пахуче
числівник одинадцять, перший, тринадцятеро, одна шоста
займенник я, ви, що, щось, хтось, абихто, будь-який
дієслово відкласти, чекай, засліпило, прийшов
прислівник спокійно, угорі, по-літньому, згарячу, двічі
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
прийменник до, близько, вглиб, крізь, поза, на, проміж
сполучник а, але, та, через те що, не лише, одначе
частка так, аякже, це, тільки, ось, ледве чи, мов
ОКРЕМА ЧАСТИНА МОВИ
вигук ой, ай, ох, о, овва, тьху, ех

Іменник

 1. Початкова форма (називний відмінок однини).
 2. Морфологічні ознаки:
  • назва, загальна, власна;
  • істота, неістота;
  • рід (чоловічий, жіночий, середній);
  • число (однина і множина; тільки однина; тільки множина).
  • відміна (група (для іменників І і ІІ відміни));
  • відмінок.
 3. Синтаксична роль.

Приклад

В піснях і труд, і даль походу.

 1. В піснях — іменник,
  початкова форма — пісня (що?).
 2. Морфологічні ознаки:
  • жіночий рід;
  • у множині рід не визначається;
  • І відміна (м’яка група);
  • місцевий відмінок.
 3. Синтаксична роль — другорядний член речення, обставина.

Прикметник

 1. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).
 2. Постійні морфологічні ознаки:
 3. – розряд
  • якісний
  • відносний
  • присвійний
  – форма:
  • повна, коротка (для якісних прикметників, якщо є);
  • стягнена, нестягнена (для прикметників жіночого і середнього роду).
  – Ступінь порівняння (для якісних прикметників):
  • вищий;
  • найвищий.
  – Тип відмінювання — група:
  • тверда;
  • м’яка.
      Непостійні морфологічні ознаки:
  – рід (в однині);
  – число;
  – відмінок.
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Легкі тепловії лоскочуть лице.

 1. Легкі — прикметник.
  Початкова форма — легкий (який).
 2. Постійні морфологічні ознаки:
 3. - якісний (називає ознаку за вагою);
  - повна форма;
  - звичайний ступінь;
  - тверда група відмінювання.
      Непостійні морфологічні ознаки:
  - рід не визначається;
  - число — множина;
  - називний відмінок.
 4. Синтаксична роль — узгоджене означення.

Числівник

 1. Початкова форма (називний відмінок).
 2. Розряд за значенням:
  • кількісний (власне кількісний, неозначено-кількісний, збірний, дробовий);
  • порядковий.
      Розряд за будовою:
  • простий;
  • складний;
  • складений.
      Морфологічні ознаки:
  – рід (якщо є);
  – число (якщо є);
  – відмінок (якщо є).
 3. Синтаксична роль.

Приклад

Один у другого питає: нащо нас мати привела.

 1. Один — числівник (скільки?)
 2. Розряд за значенням: кількісний.
 3.     Розряд за будовою: простий.
      Морфологічні ознаки:
  – чоловічий рід;
  – однини;
  – називний відмінок.
 4. Синтаксична роль — входить у склад підмета.

Займенник

 1. Початкова форма (називний відмінок, однини).
 2. Розряд за значенням:
  • особовий;
  • зворотний;
  • присвійний;
  • вказівний;
  • означальний;
  • заперечний;
  • неозначений;
  • відносний;
  • питальний.
      Морфологічні ознаки:
  – рід;
  – число;
  – відмінок.
 3. Синтаксична роль.

Приклад

Нащо мені сиротою на сім світі жити?

 1. мені — початкова форма я (хто?)
 2. Розряд за значенням: особовий
 3.     Морфологічні ознаки:
  – роду не має;
  – однина;
  – давальний відмінок.
 4. Синтаксична роль — додаток.

Дієслово

 1. Початкова форма (інфінітив).
 2. Постійні морфологічні ознаки:
 3. – перехідне чи не перехідне;
  – вид (доконаний, недоконаний);
  – дієвідміна.
      Непостійні морфологічні ознаки:
  – спосіб (дійсний, умовний, наказовий);
  – час (теперішній, минулий, майбутній);
  – особа (якщо є);
  – число (якщо є);
  – рід (якщо є).
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Праця людину годує, а лінь марнує.

 1. годує — дієслово (що робить?)
  початкова форма годувати.
 2. Постійні морфологічні ознаки:
 3. – перехідне;
  – недоконаний;
  – дія.
      Непостійні морфологічні ознаки:
  – дійсний;
  – теперішній;
  – 3 особа;
  – однина;
  – жіночий рід.
 4. Синтаксична роль — присудок.

Дієприкметник

 1. Початкова форма (називний відмінок однини чоловічого роду).
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – активний чи пасивний;
  – вид (доконаний та недоконаний);
  – час (теперішній, минулий);
  – рід;
  – число;
  – відмінок.
 4. Синтаксична роль.

Приклад

А навкруги вся ніч переповнена розміреним шумом хлібів.

 1. переповнена — дієприкметник (яка?), переповнений.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – пасивний;
  – доконаний;
  – минулий час;
  – жіночий рід;
  – однина;
  – називний відмінок.
 4. Синтаксична роль — означення.

Дієприслівник

 1. Початкова форма (інфінітив).
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – вид (доконаний, недоконаний);
  – час (теперішній, минулий).
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Співаючи про хмари кучеряві, не забувай, поете, про народ!

 1. Співаючи — дієприслівник (що роблячи?)
  початкова форма співати.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – вид недоконаний;
  – час теперішній.
 4. Синтаксична роль — обставина.

Прислівник

 1. Частина мови.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – розряд за значенням:
  • означальний (якісно-означальний, кількісно-означальний, способу дії);
  • обставинний (місця, часу, мети, причини).
  – ступінь порівняння.
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Тихо пливе блакитними річками льон.

 1. Тихо — прислівник (як?).
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – якісно-означальний;
  – ступінь порівняння відсутня.
 4. Синтаксична роль — обставина способу дії.

Прийменник

 1. Частина мови.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – група за походженням:
  • похідний (первинний);
  • непохідний (вторинний).
  – група за будовою:
  • простий;
  • складний;
  • складений.

Приклад

У яблуневому саду зоря вечірня грала.

 1. У (саду) — прийменник.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – первинний;
  – простий.

Сполучник

 1. Частина мови.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – розряд за значенням:
  • сурядності (єднальний, розділовий, зіставний, протиставний);
  • підрядності (часовий, причиновий, умовний, мети, допустовий, наслідковий, порівняльний).
  – група за походженням:
  • первинний;
  • вторинний.
  – група за будовою:
  • простий;
  • складний;
  • складений.
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах, мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах.

 1. Коли — сполучник.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – підрядності (часовий);
  – вторинний;
  – простий.
 4. Синтаксична роль: з’єднує підрядну частину з головною у складнопідрядному реченні.

Частка

 1. Частина мови.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – група за значенням:
  • модальна;
  • формотворча;
  • заперечна.
 4. Синтаксична роль.

Приклад

Хай буде мир в усьому світі!

 1. Хай — частка.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – група за значенням: формотворча.
 4. Синтаксична роль: у реченні допомагає утворити форму наказового способу, спонукальна.

Вигук

 1. Частина мови.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – розряд за значенням:
  • емоційний;
  • спонукальний;
  • звуконаслідувальний.
  – група за походженням:
  • первинний;
  • вторинний.

Приклад

Ах, скільки радості, коли ти любиш землю, коли гармонії шукаєш у житті!

 1. Ах — вигук.
 2. Морфологічні ознаки:
 3. – розряд за значенням: емоційний;
  – група за походженням: первинний.
Нравится

Комментарии:

Комментарии   

 
#3 Іва 07.02.2022 21:58
Добрий вечір будь ласка можете допомогти зробити морфологічний розбір речення, будь ласка дуже треба:
Гори повиті у білі серпанки,темнію ть над лісом.
Цитировать
 
 
#2 Roma 04.11.2019 18:36
Морфологічний розбір слова схотілося
Цитировать
 
 
#1 Анонимный голосовате 12.02.2017 01:29
спасибо,выручил и
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить