Правила украинского языка

Синоніми

Синоніми (від гр. synonymos - однойменний) — це слова, різні за звучанням, але близькі за значенням (дорога - путь, шлях; мовознавство - мововедення).
Синонимы (от гр. synonymos - одноименный) — это слова, различные по звучанию, но близкие по значению.

Абсолютні синоніми однакові за значенням і емоційно-експресивним забарвленням (алфавіт - азбука - абетка; відтінок - нюанс; майдан - площа). Вони використовуються у мовленні для уникання повторів.


Абсолютные синонимы одинаковы по значению и эмоционально-экспрессивной окраске. Они используются в речи для ухода от повторов.

Ідеографічні (значенневі) синоніми передають різні відтінки того ж поняття: незламний- рішучий (твердий); хотіти- бажати.
Идеографические (семантические) синонимы – это слова, одинаковые по значению, но отличающиеся оттенками значений.

Синонімічний ряд — це група слів (синонімів), що об'єднані спільним основним значенням. Синонімічні ряди об'єднують слова з гранично близькою семантикою, що належать до однієї частини мови. Відхилення пояснюється можливостями вживання однієї частини мови в значенні іншої: багато, чимало, безліч, сила, сила-силенна, маса, тьма, тьма-тьмуща, хмара. У випадку коли слово багатозначне, то кожне його окреме значення входить у різні синонімічні ряди: тихий, неголосний, приглушений (спів, гомін); тихий, повільний, неквапливий (течія, їзда); тихий, безтурботний, спокійний (життя, радість). Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим. Наприклад, кричати, горлати, лементувати, галасувати, репетувати, верещати, волати. Багатозначне слово залежно від його конкретних значень може бути стрижневим різних синонімічних рядів:

  • Добрий (про людину) — чуйний, співчутливий, доброзичливий, щирий, людяний, уважний, приязний, прихильний.
  • Добрий (про врожай) — багатий, високий, щедрий, рясний, великий.
Синонимический ряд – это группа слов (синонимов), объединенных общим основным значением. Синонимичные ряды объединяют слова с предельно близкой семантикой, принадлежащих к одной части речи. Отклонение объясняется возможностями употребления одной части речи в значении другой. Синонимичные слова группируются в синонимический ряд вокруг стержневого слова или доминанты. Стержневое слово является носителем основного значения, общего для всего синонимического ряда, стилистически нейтральное.
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить