Правила украинского языка

Омоніми

Омоніми (від гр. homos – однаковий і onyma – ім'я) — це слова, які мають однакове значення і написання, але зовсім різні значення.

Наприклад: потяг – "поїзд" у значенні "ряд з'єднаних між собою залізничних вагонів, що рухаються за допомогою локомотива" і потяг – "настійне прагнення до чогось чи когось".

Омонимы (от гр. homos – одинаковый и onyma – имя) — это слова, которые имеют одинаковое значение и написание, но совершенно разные значения.

Повні лексичні омоніми — це слова, що тотожні за звуковим складом і написанням у всіх граматичних формах.

  • коса – заплетене довге волосся;
  • коса – вузька намивна смуга суходолу в озері, морі чи річці;
  • коса – сільскогосподарське знаряддя.

Полные лексические омонимы — это слова, тождественные по звуковому составу и написанию во всех грамматических формах:

Неповні лексичні омоніми розподіляються на омоформи, омофони і омографи.

Неполные лексические омонимы подразделяются на омоформы, омофоны и омографы.

Омоформи (граматичні омоніми) — це слова, які збігаються за звучанням та написанням лише в окремих граматичних формах.

  • діти – куди вас діти;
  • коса – іменник і коса (лінія) – прикметник жіночого роду;
  • три – наказовий спосіб дієслова і три – числівник.

Омоформы (грамматические омонимы) — это слова, которые совпадают по звучанию и написанию только в отдельных грамматических формах.

Омофони (фонетичні омоніми) — це слова, які збігаються лише за звучанням, а пишуться неоднаково: мріяти і мрія ти; сонце – чи не сон це?

Омофоны (фонетические омонимы) — это слова, которые совпадают только по звучанию, а пишутся неодинаково.

Омографи — це слова, що збігаються за написанням, але розрізняються за написанням і наголосом: мала дитина – не мала щастя; плачу і плачу; замок і замок.

Омографы — это слова, совпадающие по написанию, но различаются по написанию и ударению.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить