Правила украинского языка

Вигук

Вигук — це службова частина мови, яка служить для безпосереднього вираження емоцій, почуттів і волі людини. Це незмінювані слова, які не виступають членами речення.

Междометие — это служебная часть речи, которая служит для непосредственного выражения эмоций и чувств человека. Это неизменяемые слова, которые не выступают членами предложения.

За значенням вигуки поділяються на наступні розряди

Вигуки Опис Приклади
Емоційні виражають почуття, переживання, настрій або здивування розповідача. о! на! ой! ех! овва! от тобі і на!
Спонукальні виражають наказ, спонукання до дії. агов! гей! геть! киць-киць! тпру!
Етикету виражають привітання, прохання, подяку, побажання, сподівання або прощання. Сюди можуть також входити і цілі сполуки слів. прощай, спасибі, перепрошую
Звуконаслідувальні є вираженням акустичних уявлень людини про звуки, які зустрічаються у житті. гав-гав! кукаріку! хрясь! цок-цок!

За походженням вигуки поділяються на первинні і похідні

Вигуки Опис Приклади
Первинні не співвідносяться з іншими частинами мови, вони утворені з одного, двох чи кількох звуків. ох! а! е! ой! ох! га! пхе! гей! ану!
Похідні утворилися з інших частин мови, найчастіше повнозначних. гвалт! леле! боже! лихо! отакої!
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить