Правила украинского языка

Види текстів

Текст (від лат. textum – тканина, сплетіння, з'єднання) – максимальна одиниця мови. Для тексту характерні такі ознаки:

 • структурна єдність (всі мовні елементи пов'язані між собою за структурою);
 • смислова єдність (всі мовні елементи пов'язані між собою за смислом);
 • комунікативна цілеспрямованість;
 • жанрова віднесеність.

Текст (от лат. textum - ткань, сплетение, соединение) – максимальная единица языка. Для текста характерны следующие признаки:

 • структурное единство (все языковые элементы связаны между собой по структуре);
 • смысловое единство (все языковые элементы связаны между собой по смыслу);
 • коммуникативная целеустремленность;
 • жанровое единство.

Види текстів

 • розмовно-побутовий;
 • художній;
 • науковий;
 • офіційно-діловий;
 • публіцистичний.
 • усний;
 • писемний.
 • текст-розповідь;
 • текст-опис;
 • текст-роздум.
 • з ланцюговим зв'язком;
 • з паралельним зв'язком.

За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовно-побутові, художні, наукові, офіційно-ділові та публіцистичні. Детальніше про стилях мовлення читайте тут.

По стилистическим признакам тексты делятся на разговорно-бытовые, художественные, научные, официально-деловые и публицистические. Подобнее о стилях речи читайте здесь.

За мовленням тексти поділяються на усні і писемні.

По форме речевой деятельности тексты делятся на устные и письменные.

За типом мовлення (або формою реалізації інформації) тексти поділяються на тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми.

По типу речи (или формой реализации информации) тексты делятся на тексты-повествования, тексты-описания и тексты-размышления.

Тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми

Текст Приклад

Текст-розповідь подає інформацію про події, явища, вчинки людей (або персонажів, якщо текст художній).

Розповідь є основним елементом прозового художнього твору.

До тексту-розповіді належить також переказ.

І ось що він мені розповів.
Начебто сто років тому у цьому будинку жив привід. І не просто якийсь там звичайний, а… Як би його краще назвати? Своєрідний, чи що?..
Річ у тім, що кожного дня народження одного із членів родини (будь-кого!) робив цей привід ювілярові "подарунок", власноручно з'являючись перед усіма мешканцями цього будинку одночасно.

Текст-опис – це текст, у якому послідовно подіються ознаки, характерні для людини, явища, зображуваного предмета або історичної епохи.

Описи дуже часто використовуються у художніх творах.

У давніх слов'ян Новий рік пов'язувався із землеробним календарем.
З 10 століття вже християнська Русь святкувала його 1 березня, розпочинаючи сільськогосподарчі роботи, а через п'ять століть Новий рік перенесли на 1 вересня, знаменуючи кінець збору врожаю.
І лише з 1700 року за наказом Петра Першого християнське літосчислення ведеться з 1січня.

Текст-роздум – найчастіше це міркування героя (або автора) над тим чи іншим явищем, з обгрунтуванням, розкриттям причиново-наслідкових зв'язків.

Часто у зачині (початку) текста ставиться питання, на яке далі в логічній послідовності. доказово дається відповідь.

Тексти - роздуми найчастіше зустрічаються в науковому (зокрема, в науково-популярному) та публіцистичному текстах.

Вважається, що коли у людини немає друзів, вона починає вести себе агресивно.
Свідки стверджують, що саме це й привело Володимира до злочину.
Можливо, так воно і було, але є, мені здається, ще якась причина, яка спричинила цьому лиху.

За зв'язком розрізняються тексти з ланцюговим зв'язком і тексти з паралельним зв'язком.

По типу связи различаются тексты с последовательной связью и тексты с параллельной связью.

Тексти з ланцюговим зв'язком і з паралельним зв'язком

У тексті з ланцюговим зв'язком кожне наступне речення за смислом і будовою об'єднується з попереднім, поступово розвиваючи думку. У тексті з паралельним зв'язком події розвиваються паралельно (відбуваючись одночасно), або чергують одна одну.
Мерщій кинулась Харитя до печі, одставила горщик, доглянула страву й насипала в полив'яну миску гарячого кулешу. Мати виїла ложок зо дві та й поклала ложку. Страва здалась їй несмачною, противною. Харита їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінешні двері і стала навкролішки перед образами молитися богу. (М.Коцюбинський). У голдалці біля вікна сидів рудий, неголений, неохайний чоловік. Він щойно закурив люльку й задоволено випускав сизі клуби диму…
В сусідній кімнаті жінка готувала вечерю.Запахи смаженої грудинки й гарячої кави змагалися з запахом тютюну...
Надворі було повно дітлахів, вони танцювали, бігали, гралися…
До чоловіка, що читав біля вікна, несміливо підійшла дванадцятилітня дівчинка і сказала:
- Тату, давай пограємо в шашки, якщо ти не дуже втомився. (Із О.Генрі).
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить