Правила украинского языка

Прикметник

Прикметник — це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий?

Имя прилагательное — это часть речи, выражающая признак предмета и отвечающая на вопросы какой? чей?

Розряди прикметникiв за значенням

Якісні Відносні Присвійні
Вказують на пряму ознаку, що може виражатися меншою чи більшою мірою Виражають ознаку предмета через її зв’язки з іншими предметами, ознаками чи діями + прикметники з суфіксом -ськ- Виражають приналежність предмета (чий?)
гарна дівчина –
гарніша дівчина
дерев’яний стіл (стіл з дерева),
міська дорога (дорога в місті)
Шевченкові твори,
Оленина книжка

Прикметники можуть переходити з розряду у розряд

Прикметники можуть переходити з розряду у розряд. Це залежить вiд iменникiв, з якими вони узгоджуються.

Прилагательные могут переходить из разряда в разряд. Это зависит от существительных, с которыми они согласуются.

I група Умова переходу II група
Присвійні:
орлиний дзьоб,
ведмежа послуга
Якщо виражають не належність предмета істотам, а позначають загальну родову віднесеність. Відносні:
орлине гніздо
Якщо вживаються у фразеологізмах. Якісні:
ведмежа послуга
Якісні:
легка сумка
Якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати постійну ознаку предмета. Відносні:
легка атлетика
Відносні:
малиновий сік
Якщо втрачають ознаку, яка виражається опосередковано, і набувають ознаку, яку можна сприймати безпосередньо. Якісні:
малинова сукня

Ступенi порiвняння

Якiснi прикметники в українськiй мовi утворюють ступенi порiвняння.

Качественные прилагательные в украинском языке образуют степени сравнения.

Вищий ступінь Проста форма основа або корінь прикметника
+ суфікси -ш--іш-
холодний – холодніший,
глибокий – глибший
Складена форма Слова більшменш
+ прикметник у початковій формі
більш холодний,
менш глибокий
Найвищий ступінь Проста форма Префiкс (що-як-най-
+ прикметник вищого ступеня простої форми
найхолоднiший,
найглибший
Складена форма Слова найбiльшнайменш + прикметник у початковiй формi
або
слова вiд усiхза всiхнад усе + прикметник вищого ступеня простої форми
найбiльш холодний,
найменш глибокий,
холоднiший за всiх

Рід, число, відмінок

Рід
чоловічий лебединий, добрий
жіночий кімнатна, кмітлива
середній дівоче, веселе
Число
однина гарний, гарна, гарне
множина гарні
Відмінок
називний золотий
родовий золотого
давальний золотому
знахідний золотий (золотого)
орудний золотим
місцевий (на) золотому
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить