Правила украинского языка

Прийменник

Прийменник — це службова частина мови, що виступає разом з відмінковою формою іменника, займенника або числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні і у реченні. Разом з відмінковими формами іменників, числівників, займенників прийменники можуть виражати:

Предлог — это служебная часть речи, выступает вместе с падежной формой существительного, местоимения или числительного для выражения зависимости ее от других слов в словосочетании или в предложении. Вместе с падежными формами существительных, числительных, местоимений предлоги могут выражать:


час

без п’яти хвилин, о десятій годині

простір

злетіти у небо, доїхати до міста

причину

запізнився через транспорт

мету

прийшов на урок, зустрівся з однокласниками

спосіб дії

сказати по правді, робити з задоволенням

порівняння

більший за інших, найменший у класі

відношення до матеріалу

штани з вельвету, зошит з паперу

предмет, на який спрямована дія

розповідати про навчання, привітати зі святомЗа походженням прийменники поділяються на первинні (непохідні) і вторинні (похідні):

Прийменники

Опис

Приклади

первинні

До первинних (непохідних) належать прийменники, походження яких зараз важко встановити.

біля, без, в (у), від (од), для, до, з (із, зі, зо), за, над (наді), під (піді), о (об), через

вторинні

До вторинних належать прийменники, походження яких можна встановити, оскільки вони зберегли зв'язок з формами тих слів, від яких утворилися.

поряд, коло, кінець, край, незважаючи на, зважаючи на, поблизуЗа будовою прийменники поділяються на прості, складні і складені:

Прийменники

Опис

Приклади

прості

Прості прийменники складаються з однієї частини. Це можуть бути як похідні, так і непохідні прийменники.

по, про, у, без, коло, протягом

складні

Складні прийменники утворюються поєднанням кількох простих. Це похідні прийменники, утворені складанням двох або кількох непохідних прийменників. Непохідні прийменники легко вичленовуються у складі похідних складних прийменників.

з-поперед, з-за, понад, довкола

складені

Складені прийменники складаються з двох частин, що пишуться окремо. Це – похідні прийменники, утворені поєднанням форм прислівників та іменників з непохідними прийменниками.

з метою, паралельно з, згідно з, відповідно до


>> Морфологічний розбір прийменників

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить