Правила украинского языка

Прийменник

Прийменник — це службова частина мови, що виступає разом з відмінковою формою іменника, займенника або числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні і у реченні.

Предлог — это служебная часть речи, выступает вместе с падежной формой существительного, местоимения или числительного для выражения зависимости ее от других слов в словосочетании или в предложении.

Прийменники можуть виражати

Разом з відмінковими формами іменників, числівників, займенників прийменники можуть виражати:

Вместе с падежными формами существительных, числительных, местоимений предлоги могут выражать:

час без п’яти хвилин, о десятій годині
простір злетіти у небо, доїхати до міста
причину запізнився через транспорт
мету прийшов на урок, зустрівся з однокласниками
спосіб дії сказати по правді, робити з задоволенням
порівняння більший за інших, найменший у класі
відношення до матеріалу штани з вельвету, зошит з паперу
предмет, на який спрямована дія розповідати про навчання, привітати зі святом

За походженням прийменники поділяються

Прийменники Опис Приклади
первинні До первинних (непохідних) належать прийменники, походження яких зараз важко встановити. біля, без, в (у), від (од), для, до, з (із, зі, зо), за, над (наді), під (піді), о (об), через
вторинні До вторинних належать прийменники, походження яких можна встановити, оскільки вони зберегли зв'язок з формами тих слів, від яких утворилися. поряд, коло, кінець, край, незважаючи на, зважаючи на, поблизу

За будовою прийменники поділяються

Прийменники Опис Приклади
прості Прості прийменники складаються з однієї частини. Це можуть бути як похідні, так і непохідні прийменники. по, про, у, без, коло, протягом
складні Складні прийменники утворюються поєднанням кількох простих. Це похідні прийменники, утворені складанням двох або кількох непохідних прийменників. Непохідні прийменники легко вичленовуються у складі похідних складних прийменників. з-поперед, з-за, понад, довкола
складені Складені прийменники складаються з двох частин, що пишуться окремо. Це – похідні прийменники, утворені поєднанням форм прислівників та іменників з непохідними прийменниками. з метою, паралельно з, згідно з, відповідно до
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить