Правила украинского языка

Пряме і переносне значення слова

Пряме значення слова — це звичайна назва предмета, властивості чи дії. Пряме значення найчастіше буває первинним, тобто таким, з якого почалась назва.

Наприклад: пряме значення слова серце означає "центральний орган кровеносної системи, що забезпечує кровообіг у людини і тварини".

Прямое значение слова — это обычное название предмета, свойства или действия. Прямое значение чаще всего бывает первичным, то есть таким, с которого началось название.

Переносне значення слова завжди пов'язано з прямим значенням.

Наприклад: у реченні Не так серце любить, щоб з ким поділиться, Не так воно хоче, як Бог нам дає (Шевченко) слово серце вжите у значенні "символ любовних почуттів". На основі переносного значення виникають метафора, метонімія і синекдоха.

Переносное значение слова всегда связано с прямым значением. На основе переносного значения возникают метафора, метонимия и синекдоха.

Метафора (від гр. metaphora – перенесення) — перенесення значень одних предметів на інші: Червона хмара вкрила всю землю.

Метафора (от гр. metaphora – перенос) — перенос значений одних предметов на другие.

Метонімія (від гр. metonymia – перейменування) — це слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для даного слова предметом за своєю природою: Сашко сів за фортепіано і заграв Моцарта.

Метонимия (от гр. metonymia – переименование) — вид тропа, словосочетание, в котором одно слово замещается другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается замещаемым словом.

Синекдоха (від гр. synekdoche – співпереймання) — вживання назви частини предмета у значенні його цілого: Червоний картуз так більше і не з'явився.

Синекдоха (от гр. synekdoche – сопонимание) — троп, разновидность метонимии, стилистический приём, название частного вместо общего и наоборот.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить