Правила украинского языка

Сполучник

Сполучник — це службова частина мови, яка вживається для поєднання членів речення, частин складного речення і окремих речень у тексті.

Предлог — это служебная часть речи, которая употребляется для соединения членов предложения, частей сложного предложения и отдельных предложений в тексте.

За будовою сполучники поділяються на прості, складні і складені:

Сполучники

Приклади

прості

і (й), а, але, та, бо, як, що.

складні
(здатні розкладатися на частини)

ніби, якже, неначе, , якби, якщо, проте

складені
(створюються з двох або кількох слів)

через те що, тому що, для того щобЗа походженням сполучники поділяються на непохідні і похідні:

Сполучники

Приклади

непохідні
(не співвідносяться з іншими частинами мови)

але, а, та, бо, і

похідні
(походять від інших частин мови і тому співвідносні з ними)

що, як, де, якщо, тому що, затеЗа своїм вживанням сполучники можуть бути неповторюваними, повторюваними і парними:

Сполучники

Приклади

неповторювані

а, але, проте, зате, однак

повторювані

і-і, ні- ні, не то- не то, то- то, чи- чи, чи то- чи то (напр., чи то лев, чи то птиця)

парні

не тільки...а й (але й); як...так і; хоч...але; не стільки...скільки; коли (якщо)...то, (напр., не тільки гроші, а й слава та успіх):За значенням і синтаксичними функціями у реченні сполучники поділяються на сурядні і підрядні:

Сурядні сполучники
(поєднують між собою однорідні члени речення або частини складносурядного речення як рівноправні, незалежно одно від одного)

єднальні

не тільки...а й, і (й), ні...ні, теж, також, як...так,

протиставні

а, але, зате, проте, однак, все ж

розділові

або...або, то...то, чи то...чи то, поки не, з того часу як, або, чи

Підрядні сполучники
(у складнопідрядних реченнях приєднують підрядну частину до головної)

часові

як, доки, щойно, поки, перш ніж,
коли, з того часу як, поки, поки не

умовні

якби, якщо, як, коли б

мети

щоб, для того щоб, аби

допустові

незважаючи на те що, дарма що, хоч, , хай

наслідкові

так що, так що аж, так що й

порівняльні

мов, як, немов, наче, неначе, немовби, начебто

причинові

бо, тому що, через те що, оскільки, завдяки тому що


>> Морфологічний розбір сполучника

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить